Kulturpool Värmland

Välkommen till Kulturpool Värmland

Kulturpool Värmland är en resurs för skolor i som letar efter kulturpedagoger för estetisk och kulturell verksamhet i skolan. För registret svarar de organisationer som ingår i samverkansgruppen för Kulturiskolan.se.

Kulturiskolan.se går inte i god för de registrerade pedagogernas yrkesskicklighet.